Acute blessures

In geval van  acute blessures beoordelen wij of Manuele Therapie e.s. voor u op dat moment de beste behandelmethode is. Als dit niet het geval is, dan verwijzen wij u door naar een collega (sport)fysiotherapeut. Acute blessures die voor de eerste maal voorkomen hebben nog weinig compensaties of adaptaties elders in het lichaam tot gevolg. In dit geval is een directe lokale benadering (fysiotherapie) vaak de beste behandelmethode. Manuele Therapie e.s. kan hierin ondersteunen door, terwijl u van de blessure geneest,  u zoveel mogelijk in uw eigen bewegingspatroon te laten bewegen. Zo bent u weer snel in staat uw normale activiteiten te hervatten.

Als dezelfde soort blessure steeds blijft terugkeren, is het raadzaam verder te laten kijken naar de onderliggende oorzaak. Een niet goed functionerend enkel of heupgewricht kan bijvoorbeeld terugkerende enkelblessures veroorzaken. In het manueel therapeutisch onderzoek gaan wij op zoek naar de oorzaak van deze blessures die vaak ergens anders in het lichaam te vinden is. Door middel van de totaalbehandeling van de gehele gewrichtsketen wordt de oorzaak permanent weggenomen.