Hielspoor

Een hielspoor is een blessure die pijnklachten veroorzaakt aan de onderkant van de hiel tijdens druk verhogende momenten zoals lopen. De gangbare opvatting over het ontstaan is dat de peesplaat onder aan de voet (fascia plantaris) door overbelasting eerst geïrriteerd en later ontstoken raakt. Dit wordt fasciitis plantaris genoemd. Wanneer de ontsteking langere tijd aanwezig is, wordt er kalk afgezet in de pees nabij de aanhechting aan het bot. Dit is op een röntgenfoto zichtbaar als hielspoor, een puntig stuk bot dat aan het hielbeen vast zit.

Oorzaak volgens manuele therapie e.s.

Maar manueel therapeuten e.s. hebben een andere visie op de ontstaansgeschiedenis en het beloop van deze klacht. Wij stellen ons de vraag: hoe is de ontsteking ontstaan en waar komt de overbelasting vandaan? De meeste mensen met een hielspoor kunnen geen duidelijk ontstaansmoment van de klachten aangeven.

Uit ervaring menen wij dat regelmatig doormaken van enkel -of knie blessures de oorzaak kunnen zijn van een hielspoor. Ook na een doorgemaakte periode van rugklachten of bij een beperkte functie van een gewricht van de  grote teen ontstaat regelmatig een hielspoor. Door de bewegingsbeperkingen in de gewrichten ontstaat een ander bewegingspatroon. Er vindt meestal een binnenwaartse draaiing van het been plaatst. Hierbij drukt het hielbeen op de grond. Op deze plaats gaat het hielspoor zich vormen.

De cellen in ons lichaam reageren op  prikkels vanuit de omgeving. Op plaatsen waar druk wordt uitgeoefend kan zich bot vormen en op plaatsen waar rek aanwezig is kan zich bindweefsel ontwikkelen. In het geval van een hielspoor ontstaat als gevolg van het veranderde bewegingspatroon druk op het hielbeen. In plaats van bindweefselgroei wordt botcelvorming gestimuleerd. Het nieuw aangemaakte bot irriteert  het omliggende weefsel en er ontstaat een pijnlijke zwelling. U bent aangewezen op verlichtende zooltjes, gelkussentjes en het slikken van ontstekingsremmende medicatie.

Symptomen

Een hielspoor veroorzaakt hielpijn of voetpijn, die vaak moeilijk te lokaliseren is. De pijn straalt uit over de hele onderkant van de hiel. Vaak voelt de peesplaat onder de voet stijf en gespannen aan. De klachten doen zich vooral ’s ochtends voor of na stilzitten. De pijn treedt op tijdens lopen (vooral bij het opstarten), auto rijden of lang stilstaan. De pijn kan de ene dag meer of minder zijn dan de andere.

Behandeling met manuele therapie e.s.

Behandeling met manuele therapie e.s. zorgt er voor dat de gehele gewrichtsketen weer beter kan bewegen. Hierdoor worden de aanpassingen en opgelopen bewegingsbeperkingen genormaliseerd en het naar binnen draaien van de hak tegengegaan. Op korte termijn kan dit zorgen voor minder druk op het hielspoor waardoor binnen enkele weken de pijnlijke zwelling afneemt. Op de lange termijn kan door het bewegen in een lichaamseigen bewegingspatroon de drukprikkel weer worden omgezet in een rekprikkel, waardoor bot producerende cellen gereduceerd worden en het hielspoor in omvang afneemt.