verkeershinder 3/10

In verband met de festiviteiten rondom 2/3 oktober dient u rekening te houden met verkeershinder rondom de Langegracht. Zie hier voor verdere info.