Vergoedingsproblemen bij UMC en andere dochters van VGZ

Dit is een bericht over problemen met de vergoeding van manuele therapie e.s. bij verzekeraar UVIT met hoofdverzekeraar VGZ en haar dochterondernemingen UMC, IZZ, TRIAS, IZA, Unive en de Goudse. De oplossing is nabij!

Bij enkelen van u zijn nota’s afwezen. Dit zijn de nota’s waar Martijn Vis als behandelaar op staat aangegeven. U heeft bij bovenstaande verzekeraars wel degelijk recht op vergoeding vanuit het aanvullende pakket, ook als u behandeld bent door Martijn Vis

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de behandelaar in de zorggids van de verzekeraar vermeld staan. Onze beroepsvereniging heeft de correcte lijst doorgegeven, toch blijkt dat het niet bij elke verzekeraar van deze groep lukt de informatie correct weer te geven binnen hun eigen organisatie. Als gevolg hiervan worden ingediende nota’s afgewezen. Dit gebeurt alleen bij nota’s waar Martijn als behandelaar wordt vermeld, behandelingen gegeven door Olga worden wel vergoed. Martijn is sinds de start van 2014 uit het bestand gevallen. Door deze louter administratieve fout hebben velen van u en wijzelf oplopende ergernis.

De beroepsvereniging doet haar best deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.

Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wat het beste moment is om actie te ondernemen en uw geld terug te vragen waar u recht op heeft.