Vergoedingen MTes 2022

bron afbeelding: Zorgwijzer

Een werkgroep van de VMT heeft voor u de vergoedingen voor Manuele Therapie e.s. in 2022 in een overzicht gezet.

Klik op de links om een PDF of een Excel overzicht van de vergoedingen van Manuele Therapie e.s. in 2021 te krijgen.

In het vergoedingenstelsel zullen zoals elk jaar de nodige verschuivingen plaatsvinden. Uw situatie omtrent vergoedingen van behandelingen Manuele Therapie e.s. (MT e.s.) kan veranderen. Een voorbeeld is het verkleinen van het maximum bedrag per dag dat besteed mag worden. U krijgt dan 100% vergoed maar wel tot een maximum van bijvoorbeeld €45,- per dag. Het is raadzaam om uw situatie bij uw huidige verzekeraar voor 2022 te onderzoeken, mocht u het idee hebben dat u gebruik gaat maken van onze zorg.

Wanneer u tot de conclusie komt dat uw huidige zorgverzekering voor u niet meer voldoet, kunt u overstappen. Opzeggen van uw huidige verzekeringspolis kan tot 31-12-2021. Een nieuwe polis moet zijn aangevraagd voor 31- 01-2022.

Het is niet verplicht om de aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten als waar u uw basisverzekering heeft afgesloten.

Binnen de aanvullende naturapolis worden behandelingen gegeven door therapeuten zonder contract niet vergoed. Om dit te voorkomen kunt u een aanvullende restitutie polis afsluiten. Met deze polis bent u vrij om te kiezen door welke zorgverlener u behandeld wordt.

Bij de keuze voor de juiste zorgverzekeraar zijn natuurlijk veel meer zaken van belang dan alleen de vergoeding van Manuele Therapie e.s. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn er sites die u een overzicht verschaffen en u helpen met het maken van de keuze.