Registratie

Sonja de Brabander is Manuele Therapeut e.s.

  • VMT gecertificeerd lid
  • BIG-register: 49061997704
  • AGB code: 90101027 & 04110931
  • KNGF lid en ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister
    • Algemeen practicus
    • Manuele Therapie

Om geregistreerd Manuele Therapeut E.S. te zijn moet voldaan worden aan de eisen die de beroepsvereniging VMT aan haar leden stelt. Wanneer dit niet het geval is, wordt de therapeut verwijderd uit het kwaliteitsregister.

Om de titel manuele therapeut E.S.® te mogen voeren is het een verplichting om de opleiding tot manuele therapeut aan de School voor Manuele Therapie Utrecht www.manueletherapie.nl met succes te hebben doorlopen.

Ook geldt de verplichting om lid te zijn van de beroepsvereniging voor manuele therapeuten van de Utrechtse school de VMT. www.VMT-es.nl Wanneer na een jaar voldaan is aan de toetsingscriteria, is het mogelijk om geregistreerd te worden als gecertificeerd lid en om in het register van manuele therapeuten Utrecht vermeld te worden. Mocht de therapeut niet aan de kwaliteitseisen voldoen, dan kan deze lid blijven maar verlies het kwaliteitskeurmerk E.S.®.

Om geregistreerd en gecertificeerd lid te blijven is het een vereiste om kennis en kunde up-to-date te houden door middel van het volgen van na-/bijscholing. De toetsingscommissie van het VMT staat garant voor de kwaliteit van haar leden door elke therapeut te toetsen en visiteren. Hierbij wordt gekeken of er voldaan is aan de eisen die hierboven zijn weergegeven en of patiënten via protocol (stappenplan van handelen) worden behandeld.

Tijdens mijn opleiding tot manuele therapeut was ik fysiotherapeut. Ik sta ook nu nog geregistreerd als Fysiotherapeut in het BIG-register www.big-register.nl. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

Daarnaast sta ik bij de beroepsvereniging van de fysiotherapie geregistreerd als fysio- en manuele therapeut in het Centraal Kwaliteitsregister www.fysionet.nl. In het CKR van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn therapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.