Wel of geen vergoeding manuele therapie e.s.?

Het is ons opgevallen dat er veel fouten worden gemaakt in de informatievoorziening van verzekeraars naar de patiënt. Veel van onze patiënten krijgen ten onrechte te horen dat er geen vergoeding mogelijk is en worden doorverwezen naar een andere gecontracteerde praktijk.

Gecontracteerde zorg betekent voor ons dat de verzekeraar voor een groot deel onze werkwijze gaat bepalen.  Wij hebben als manuele therapie praktijk bewust de keuze gemaakt om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars, omdat we graag onze werkwijze met de daaraan gekoppelde kwaliteit willen waarborgen. Wij vinden persoonlijk aandacht en een grondige en uitgebreide behandeling belangrijker dan veel aan (onnodige) administratie doen.

We maken steeds vaker mee dat mensen volgens hun polis 100% vergoed zouden krijgen en dat er toch opzoek gegaan wordt naar een andere manueeltherapeut. Wanneer u belt om informatie te krijgen of behandeling binnen onze praktijk vergoed wordt zien wij vaak dat er wordt aangeboden om mee te zoeken naar een geschiktere manueel therapeut. “Eentje die wel helemaal vergoed wordt door ons” is dan het argument. Een andere manier is dat ze aanbieden dat u mag zoeken in hun database aan therapeuten maar hier vergeten bij te zeggen dat u dan alleen aan het zoeken bent in de database “gecontracteerde zorg”.

Dit lijkt service maar wij beginnen te vermoeden dat er wordt getracht om alle behandelaars onder contract te krijgen zodat iedereen gedwongen kan worden om te gaan doen wat zij zeggen.

Neem bij twijfel over de juistheid van informatievoorziening contact op met ons of gebruik de voorbeeld brief om zwart op wit informatie van u zorgverzekeraar te ontvangen.