Vrij toegankelijk

Voor Manuele Therapie E.S. is geen verwijzing nodig van huisarts of specialist.
Dit betekent dat u direct een afspraak kan maken voor een behandeling en geen verwijzing van een arts hoeft mee te nemen.

Het blijkt dat leken heel goed kunnen inschatten of ze een klacht hebben die voortkomt uit het bewegingsapparaat (spieren, pezen, gewrichten, slijmbeurzen en bedrukkingen van zenuwen of bloedvaten). Een bezoek aan een huisarts dient vaak alleen voor een bevestiging en het krijgen van informatie en verwijzing.

Wanneer u weet door ervaring of opgedane kennis dat uw klacht zich in het bewegingsapparaat bevindt bespaart u tijd en geld door direct naar de behandelaar te gaan.

Voor dat wij gaan behandelen vindt er door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek een screening plaats. Hierin stelt de therapeut vast of u het beste geholpen bent met Manuele Therapie e.s. of dat u beter een andere hulpverlener kunt bezoeken. Mocht dit het geval zijn dan zal u niet behandeld worden maar verwezen worden naar uw huisarts.

Wanneer besloten wordt een behandeltraject met manuele therapie e.s. te starten, dan wordt tijdens het verloop van de behandeling contact onderhouden met uw huisarts. Door de centrale rol die de huisarts speelt in het overzien van uw totale gezondheidssituatie is het van belang dat deze uitwisseling van informatie plaatsvindt. Dit zal altijd in overleg met u gaan.