Klacht over vergoeding

Het kan zijn dat u  nota niet wordt gehonoreerd door u verzekeraar. Als u klachten heeft over de vergoedingsregeling voor behandelingen manuele therapie die uw zorgverzekeraar hanteert, dan kunt u dit uitsluitend met uw verzekeraar bespreken.  Aan de start van het kalender jaar bent u een contract aangegaan waar de voorwaarden die verzekeraar hanteert in staan. Dit heet de polis. De verwijzend arts en de manueel therapeut kunnen geen invloed uitoefenen op de vergoedingsregeling of op de hoogte daarvan.

Wanneer u contact opneemt met uw verzekeraar doe dit bij voorkeur schriftelijk. U heeft dan bewijs in handen van wat er u is toegezegd.

Wanneer u er met u zorgverzekeraar niet uitkomt bestaat de mogelijkheid om klachten over uw zorgverzekeraar te deponeren bij de

Ombudsman Zorgverzekeringen
Postbus 93560
2509 AN  DEN HAAG

tel: 070 – 3338999
fax: 070 – 3338900