privacyverklaring

Privacyverklaring
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

Manuele Therapie praktijk V&K Manuele Therapie es garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG  zorgverleners)
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt V&K Manuele Therapie es gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer en uw verzekeringsnummer en maatschappij). De VMT-geregistreerden van V&K Manuele Therapie es gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, Manuele Therapie gerelateerde, handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn
De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.
De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites
Op www.vkmanueletherapie.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar info@vismanueletherapie.nl. Als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u ook dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Voor bezoekers van onze website
V&K Manuele Therapie maakt gebruik van cookies van Google Analytics die gebruikt kunnen worden zonder expliciete toestemming.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming  ingaande per 25-05-2018 ) die aan de VMT worden gesteld  voor het gebruik van Google Analytics omdat we :

  • een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten
  • geen gegevens met Google worden gedeeld
  • de functie gegevensverzameling voor advertentiefuncties staat uit
  • IP-adressen worden anoniem verzameld
  • de gegevens anoniem worden verwerkt

Gegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen door ons.
Het doel is informatie te verschaffen over het vakgebied Manuele Therapie en de praktijk.
Daarnaast maken we via de site van V&K Manuele Therapie gebruik van de service van Intramed Online met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Het doel is door middel van een plug-in die een verbinding mogelijk maakt naar de beveiligde online omgeving van Intramed het proces van aanmelden en inschrijven te vergemakkelijken.