Klachtenregeling

Wanneer een geschil ontstaat is het goed te weten dat u niet alleen staat. Wanneer u met een klacht rondloopt, probeer het dan altijd eerst bij ons persoonlijk neer te leggen in een gesprek of via de mail. Er valt altijd te praten over de problemen die u ervaart. Wanneer u dit snel doet is het goed mogelijk om adequaat te reageren om zo de behandeling tot een goed einde te kunnen brengen.

Wanneer een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen bij klachtencommissie van de Vereniging van Manuele Therapeuten.
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij:

Voor behandeling van uw klacht wordt in beginsel een geringe bijdrage gevraagd in de kosten. Wordt u evenwel in het gelijk gesteld, dan worden deze kosten vergoed door de beklaagde.

Na uitspraak van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie blijft het ten alle tijde mogelijk zich te wenden tot het tuchtcollege voor Manuele Therapie of een civiel rechtscollege.