Nieuwe locatie in Het Gebouw, Leiden Noord

Per 12 februari starten wij op een nieuwe locatie: Het Gebouw in leiden Noord.

Het gebouw heeft als functie verschillende mensen, activiteiten en uiteenlopende voorzieningen bij elkaar te brengen. Wij zijn erg blij hier aan deel te kunnen nemen in de toekomst.
Het gebouw biedt onderdak aan drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een gezondheidscentrum, een buurtcentrum, een wijkrestaurant, een bibliotheek, een sportzaal, een yogastudio, cursusruimten, het project kleinschalig wonen, appartementen en een centrum voor Jeugd en Gezin.
In Het Gebouw zal nauwe samenwerking zijn met kinderfysiotherapeute Hanneke van der Westen om zo de zorg voor de kinderen te kunnen optimaliseren.
Het Gebouw is voor ons een dependance van de Langegracht en we zijn dan ook te bereiken via 071-523 44 91(receptie Langegracht) of via info@vismanueletherapie.nl