Nieuwe beroepsnorm ‘kraken’ van de nek

Binnen de gelederen van het NVMT (de beroepsgroep van fysio-manueleeltherapeuten waar wij niet toe behoren) is een volgende stap gezet in het niet meer kraken.

Nieuwe beroepsnorm ‘kraken’ van de nek

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) heeft een advies opgesteld voor de manipulatie van de hoog cervicale wervelkolom (het ‘kraken’van de nek). Dit (concept) advies stelt dat het toepassen van manipulatie hoog cervicaal niet verantwoord is.

Zij stelt dat het toepassen van manipulatie hoog cervicaal niet verantwoord is.

Een aantal calamiteiten met deze behandelmethode waren voor de IGZ aanleiding om de NVMT te vragen om te komen tot een nieuwe beroepsnorm. In reactie op dit verzoek heeft de NVMT nader onderzoek ingesteld. In juli 2013 stelde de NVMT op basis van dit onderzoek de nieuwe norm: nekklachten mogen niet langer behandeld worden via manipulatie van de hoog cervicale wervelkolom.
Vervolgacties IGZ

Het advies wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVMT in november voorgelegd. Bij aanname van dit advies is de behandelvorm manipulatie van de hoog cervicale wervelkolom dus niet langer toegestaan. Deze nieuwe beroepsnorm voor hoog cervicale manipulaties gaat dan gelden voor iedere zorgverlener. Over andere hoog cervicale behandelvormen gaat de IGZ de komende maanden in overleg met de relevante beroepsgroepen. In september zijn gesprekken gepland met de chiropractoren.

Nieuwsbericht | 04-09-2013
Bron: http://igz.nl/actueel/nieuws/nieuwe_beroepsnorm__kraken__van_de_nek.aspx