Let op verkeershinder 24 & 25 Maart.

Nederland verwelkomt op 24 en 25 maart 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten tijdens de Nuclear Security Summit. Het is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd. Voor een veilig en goed verloop van deze top zijn veiligheids- en verkeersmaatregelen onvermijdelijk. Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt. Niettemin moeten weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rekening houden met zeer ernstige verkeershinder. Dat geldt ook voor weggebruikers in Wassenaar, Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en Haarlemmermeer. Aldus de overheid.

Aangezien de praktijken tussen deze wegen liggen is het verstandig om voor vertrek even te kijken hoe u het beste kunt rijden.
De informatie vindt u op de speciale site NSS 2014-verkeershinder. Hierop staat in tekst en in kaart aangegeven waar en wanneer wegen zullen worden afgesloten.