Individualiteit

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. Geen van de mensen ziet er hetzelfde uit, dus waarom zouden we allemaal op dezelfde manier bewegen? Niet alleen heeft iedereen een eigen handschrift, ook de manier waarop iemand zit, vanuit een stoel opstaat, bukt om iets te pakken, loopt of staat, maakt iemand herkenbaar als persoon.

  • Asymmetrie
   Eén van de voorwaarden om goed te kunnen bewegen is de altijd aanwezige ongelijkheid bij elk individu tussen de linker- en rechterkant van zijn lichaam. Het is niet direct te zien, maar elk lichaamsdeel is links en rechts verschillend. Een illustratie hiervan is wanneer het gezicht van een willekeurig persoon op de as die van boven naar beneden loopt wordt gespiegeld. De resultaten lijken beide op het origineel, maar zijn toch totaal andere gezichten.
   orgineel links rechts
   assymmetrie (bron: stichting school voor manuele therapie Utrecht)

Bewegingsvoorkeur

  • Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker- of met het rechterbeen op. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op de fiets stappen een voorkeur van bewegen. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het kruisen van de armen en het gaan zitten in kleermakerszit. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken. Iedereen is uniek in zijn manier van bewegen. Beweging is de stimulus tot het aanbouwen van pezen, spieren en botten. Het níet bewegen is een stimulus om van het bewegingsapparaat af te breken. Dit gebeurt omdat het lichaam zo efficiënt mogelijk probeert te bewegen (het minimumprincipe) en daardoor al het overbodige (niet gebruikt in het recente verleden) overboord gooit. Uw lichaam is dus constant aan het afbreken en aanbouwen. Het verandert daarmee voortdurend van vorm. Deze veranderingen liggen opgeslagen in de positie die uw skelet heeft. In principe bent u afgezien van uw zenuwstelsel niet ouder dan zes jaar. Alle andere cellen zijn binnen de laatste 6 jaar afgebroken. Wanneer u heeft aangetoond dat de cel in de toekomst van belang is wordt deze vervangen door een cel die deze belasting even goed kan dragen. Bij druk worden er bijvoorbeeld botcellen aangemaakt en bij trek bindweefsel. Door het minimumprincipe en het voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties verandert de vorm van de gewrichten en daarmee de manier van bewegen van de gewrichten. Dit geeft een verandering in de manier hoe u het meest efficiënt beweegt. Dat bepaalt op zijn beurt uw voorkeur van bewegen: wat goed voelt en wat minder makkelijk voelt, uw voorkeursbewegingen.

Verschil tussen links en rechts

  • Een voorkeur voor links of rechts betekent dat we met onze rechter lichaamshelft anders bewegen dan met onze linker lichaamshelft. Bewegingen die we maken hebben invloed op de vorm van het lichaam. Door alle verschillende voorkeuren van bewegen zal de vorm van het lichaam links en rechts niet dezelfde zijn. Een voorbeeld hiervan is dat bij top-tennisspelers aan het lichaam duidelijk te zien met welke arm het meest gespeeld wordt. De omvang is groter dan aan de andere zijde. We hebben allemaal een eigen voorkeur van houding en bewegen met daarbij behorend een ongelijke ontwikkeling van onder andere onze botten, gewrichten, spieren, enz. Dit is normaal. Er bestaat een natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de verschillende ontwikkeling tussen links en rechts van het lichaam. Dit evenwicht is voor iedereen anders. De verschillen tussen links en rechts in het lichaam kunnen gebruikt worden om de bewegingsvoorkeuren van iemand te leren kennen. We kunnen de verschillen meten om op deze manier informatie te krijgen over de ontwikkelde voorkeur van bewegen. Doordat de linker en rechter kant van het lichaam niet hetzelfde bewegen zal de belasting die op de cellen word gegeven niet gelijk zijn. De stimulus tot vervangen en aanbouwen is hiermee ook niet gelijk. Dit levert verschil op. Wat van de buitenkant zo symmetrisch lijkt zal van binnen anders gevormd zijn. Wat bij de één van nature recht is, kan bij de ander van nature krom zijn. Zonder dat een van beiden last heeft en zonder dat de een beter functioneert dan het ander. Als een onderdeel niet goed werkt ontstaan er klachten, zoals pijn, stijfheid en beperkingen in beweging.