De stromingen binnen de manueletherapie

Wat er schuil gaat onder de naam Manuele Therapie?

Hier is een overzicht te vinden van een tal van opleidingen, cursussen en behandelmethodes die te vinden zijn onder de vlag manuele therapie. Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Het heeft als doel een globaal overzicht te geven met een korte omschrijving van de “termen”. voor diepgaandere informatie verwijs ik u graag naar desbetreffende opleiding, methode of behandelvorm zelf toe.

Opleidingen tot manuele therapie in Nederland.
Er zijn binnen de manuele therapie 3 grote opleidingen met beroepsgroepen ontstaan.

SOMT : Stichting Opleiding Manuele Therapie
NAOMT: Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie
SSvMTU : Stichting school voor Manuele Therapie Utrecht

Master in de manuele therapie
De bovengenoemde opleidingen zijn alle drie bezig met het starten van een opleiding tot Master in de manuele therapie of hebben dit inmiddels gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een scheiding in wetenschappelijk opgeleide therapeuten die als kwaliteit hebben te kunnen onderzoeken en praktisch opgeleide therapeuten die als kwaliteit hebben dat zij kundig kunnen behandelen.

Fysio-manueeltherapie
De SOMT en NAOMT leveren beide fysiotherapeuten gespecialiseerd in manuele therapie af. Deze groep valt onder het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en hebben een beroepsvereniging die de Nederlands Vereniging Manueel Therauten (NVMT) heet.Tevens kiezen afgestudeerde van de SSvMTU ervoor om onder de fysiotherapeutische vlag te blijven werken en hiermee het totale syteem v/d Bijl te verlaten.

Manueeltherapie (buiten de fysiotherapie)
Dit zijn manueel therapeuten afgestudeerd aan SSvMTU die lid worden van de beroepsvereniging Vereniging voor Manueel Therapeuten (VMT) en voldoen aan de eisen die het VMT steld qua behandeling, nascholing,etc. Dit worden Gecertificeerde leden genoemt. Het verschil is dat deze de volledige methode v/d Bijl hanteren.

Cursussen
Tevens bestaan er naast deze 3 grote opleidingen een groeiend aantal kleine opleidingen en cursussen die naast het uitvoeren van een keur van handelingen ook manipuleren. Dit is de reden dat een aantal van deze cursussen zich ook manuele therapie kunnen noemen. Dit zijn voornamelijk mengvormen tussen verschillende therapieën die vooral door fysiotherapeuten gegeven worden. Een overzicht:

Marsman
Jaap Marsman (leerling Van der Bijl) vond Manuele Therapie e.s. te uitgebreid en heeft een uitgeklede versie ontwikkeld die binnen de fysiotherapie kan worden toegepast. Er wordt aan de hand van houdings- en bewegingskenmerken een typediagnose gemaakt. Van hieruit vindt een behandeling plaats die met zachte technieken wordt toegepast. Deze behandeling wordt ondersteund door oefeningen en fysiotherapeutisch handelen.

Cranio – sacraal therapie :
Dr. J E. Uplegger (Florida- Amerika) is de grondlegger van cranio-sacrale therapie. Het is gebaseerd op de osteopathie. Deze therapie gaat uit van een cranio- sacraal systeem dat loopt van de schedel (cranium) tot het heiligbeen (sacrum). Het gaat uit van een dynamisch evenwicht op het niveau van energie. Een verkeerde balans in dit systeem kan een functiestoornis veroorzaken op fysiek, mentaal of emotioneel niveau. De behandeling is een zeer zachte manuele therapie waarmee een verstoring in het fysiologische systeem gelokaliseerd en gecorrigeerd kan worden. De therapie is te vergelijken met een milde vorm van haptonomie; de behandeling bestaat uit ‘aanrakingen’.

Arthropractie
Dit is een combinatie van Van der Bijl Manuele Therapie en van de SOMT. De behandeltechnieken blijven zacht en subtiel maar worden lokaal toegepast. Er vindt geen totale lichaamsanalyse plaats.

Sickesz
Sickesz is een arts voor orthomanipulatie in Wassenaar. Bij deze methode is de stand van de wervels het belangrijkste. Een foute stand wordt gecorrigeerd via manipulaties met een hamer. Het doel is om een rechte wervelkolom te creëren. Binnen de methode worden adviezen gegeven over de houding, voeding en sporten.

The McKenzie Method®
Deze is opgericht door Robin Anthony McKenzie uit Waikanae, Nieuw-Zeeland. Het begint in Europa ook voeten aan de grond te krijgen. Het omhelst een analysesysteem waarbij patiënten worden geclassificeerd op aandoening. Van hieruit wordt er behandeld via oefeningen, ondersteund met manuele handelingen van de therapeut.

Het Mulligan concept
Brian Mulligan is een fysio-manueeltherapeut afkomstig uit Wellington, Nieuw-Zeeland. In de laatste decennia van de 20ste eeuw heeft hij het concept tot een volledige behandeling uitgebouwd. Met behulp van zeer kleine, ritmische bewegingen van gewrichten binnen hun fysiologische grens worden geanalyseerde functiestoornissen behandeld. Behandeling wordt ondersteund door specifieke oefeningen.

Opleiding Manuele Therapie Maitland® Concept NL
De overkoepelende organisatie van dit Nederlands concept heet The International Maitland Teachers Association (IMTA) en is in 1992 gesticht door Geoffrey D. Maitland, Peter Wells and Gisela Rolf in Bad Ragaz en in Zurzach, Switzerland. In Nederland wordt dit concept gewerkt door fysiotherapeuten. Het systeem richt zich voornamelijk op het diagnosticeren van het probleem binnen het biopsychosociaal model. Via manuele handelingen aan gewrichten, neurodynamische structuren, weke delen en musculatuur wordt er behandeld. Dit wordt ondersteund met oefentherapie. Een aantal van de specifiek manueel therapeutische technieken die gebruikt worden zijn kleine passieve mobilisaties in een neutrale positie tot sterke ‘high velocity trusts’ manipulaties in de eindposities van een gewricht. Het Maitland NL is van plan zich te voegen bij NAOMT en als 1 systeem verder te gaan.

Orthopedische geneeskunde Cyriax
Dr. J.H. Cyriax ,orthopedisch chirurg in het Londense St. Thomas’s Hospital, heeft deze methode ontwikkeld. In Nederland is de Nederlandse Academie voor Orthopedische geneeskunde (NAOG) verantwoordelijk voor zijn gedachtegoed. Deze methode richt zich met name op het lokaliseren van problemen via diagnosestelling. Fysiotherapeuten voeren de behandeltechnieken uit die qua manuele therapie voornamelijk high velocity trusts’ manipulaties in de eindposities van een gewricht behelzen.

Manueel therapeuten
De SSvMTU leveren manueel therapeuten af die de keuze hebben om onder de bovengenoemde vlag van het KNGF zich te vestigen of dat zij zich aansluiten bij de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). Alleen binnen het VMT kunnen manueel therapeuten die werken volgends vastgestelde voorwaarden de merknaam E.S®. voeren, die bij het merkenbureau BeNeLux is gedeponeerd.

Osteopatie en chiropractie:
Deze twee opleidingen zijn van oorsprong Amerikaans en staan qua denkmodellen aan de wieg van veel van de hierboven opgesomde scholen en methoden.
Klik hier om meer over de osteopatie en chiropractie lezen.
qua titel en behandeling:
Osteopaat : De titel osteopaat is nog niet beschermd. Behandelgemiddelde varieert erg per aandoening, net als het tarief.
Het beroep van chiropractor is niet wettelijk erkend of beschermd, wat betekent dat iedereen er een praktijk in kan starten. Het aantal behandelingen varieert sterk. Er wordt vaak aangedrongen op regelmatige onderhoudsbeurten om de opgespoorde subluxaties niet weer scheef te laten zakken. De behandeltijd is meestal kort, rond het kwartier. De kosten lopen ook sterk uiteen.