Ernstige verkeershinder Hooigracht en Langegracht

Indien u met de auto via het centrum richting 1 van onze locaties wilt komen, houdt u dan rekening met verkeershinder op de Hooigracht en Langegracht. U wordt geadviseerd een andere route te rijden.  Vanaf maandag 19 mei wordt het kruispunt Klokpoort-Langegracht aangepakt en wordt een omleidingsroute ingesteld voor auto- en fietsverkeer. Inmiddels hebben al voorbereidende werkzaamheden voor dit kruispunt plaatsgevonden

Van april tot en met juni wordt er gewerkt aan twee kruispunten in de binnenstad, namelijk op de Hooigracht-Ir.Driessenstraat en op de Langegracht-Klokpoort. Tijdens de werkzaamheden is er slechts één rijstrook open voor verkeer. De winkels en woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer wordt met behulp van verkeerslichten per rijrichting langs de werkzaamheden geleid. Dit levert mogelijk (ernstige) vertraging op. Kijk op www.leiden.nl/hooigracht voor meer informatie.