Discussie over de veiligheid van het kraken van de nek.

Manuele therapie is veilig
zaterdag 24-08-2013

Dit is een origineel bericht van NVMT (de beroepsverening voor manueeltherapeuten binnen de fysiotherapie. manuele therapie e.s. valt hier niet onder en zitten in de beroepsvereniging VMT)
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) heeft in een advies naar de leden hoog cervicale manipulaties (kraken hoog in de nek) afgeraden. Dit besluit wordt ter bekrachtiging aan de Algemene Ledenvergadering op 18 november voorgelegd. Bij hoog cervicaal manipuleren zijn de risico’s op bij- en nawerkingen nihil, maar niet volledig uit te sluiten. Manueel therapeuten kunnen in plaats van deze techniek een bewezen effectieve andere behandeltechniek toepassen.

Annelies Pool, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT): “Bij hoog cervicaal manipuleren (kraken hoog in de nek) zijn de risico’s op bij- en nawerkingen nihil, lager dan de risico’s bij het slikken van paracetamol, maar niet volledig uit te sluiten. Doordat deze risico’s niet voor 100% uit te sluiten zijn en het feit dat manueel therapeuten een bewezen effectieve andere behandeltechniek kunnen toepassen, heeft het bestuur van de NVMT een concept advies aan de leden gegeven. Uitgangspunt is: we kiezen voor de patiënten en dus voor de veiliger techniek.”

De manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Eén van de technieken die de manueel therapeut toepast, voor het behandelen van nekpijn en hoofdpijnklachten, is hoog cervicaal manipuleren.